Fylkeslederskifte i NSF Vest-Agder

Av Gerd Hjønnevåg, 27.02.2015

På fylkesmøtet 19.2 gikk Anne Britt Sodefjed av etter 8 år som vår fylkesleder, og vi ønsker å takke henne for god innsats i NSF! 

Ragne Quinteros (til høyre på bildet) ble valgt til ny fylkesleder. Vi gratulerer med valget og ønsker henne velkommen!

Fylkesmøtet ble arrangert på Hotell Norge i Kristiansand, og det var samlet over 70 NSF medlemmer fra  Vest Agder. Tema som ble debattert var «Samhandlingsreformen –hvor er vi og hvor vil vi» Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder fra Kristiansand kommune hadde innlegg om tema og salen var aktive i debatten etterpå. 

Så ble det gjennomført valg på fylkesstyre, fylkesleder og landsmøtedelegater. Resultatet av valget ligger som vedlegg.