Studentvalget 2015

Av Morten Kristoffersen, 02.03.2015

Studentvalget er nå i stemmeperioden og du kan nå stemme på de du ønsker skal representere deg.

Spesielt i år er at det også skal velges studentdelegater til NSFs Landsmøte i november.

DU AVLEGGER STEMME HER

Alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund har i henhold til NSFs vedtekter rett til å stille til valg, og til å være med å stemme frem skoledelegater til NSF Students årsmøte, fylkesrepresentant til NSFs fylkesstyre og studentdelegater til NSFs Landsmøte (hvert 4. år). Fylkesrepresentantene deltar også på NSF Students årsmøte.

FRISTEN for å avgi stemme er 30. april.

Her er de tre vervene du kan være med å velge inn representanter til nå:

  • Skoledelegat
  • Fylkesrepresentant
  • Landsmøtedelegat

Hvor mange studenter som skal velges fra din utdanningsinstitusjon ser du her.
Delegasjonene til årsmøtet består av skoledelegater og fylkesrepresentanter. I tillegg velges det en landsmøtedelegat fra hvert fylke, men disse er ikke med på årsmøtet med mindre de tilfeldigvis også er skoledelegat eller fylkesrepresentant. Man kan altså stille til valg til alle vervene samtidig om man vil.

DU AVLEGGER STEMME HER

 

Slik er prosessen i studentvalget:

Meldeperioden er i mars måned og innebærer at alle som har lyst til å stille til valg kan melde seg selv, eller du kan foreslå en medstudent du mener bør være kandidat. FRISTEN for å melde er 27. mars.

Stemmeperioden er i april måned, og innebærer at alle studentmedlemmer kan stemme på de kandidatene de ønsker fra sitt valgområde. Valgområdet er ditt fylke for fylkesrepresentanter og landsmøtedelegater, og din utdanningsinstitusjon for skoledelegater.

Mer info om hva valget innebærer:
Det er to arrangementer i 2015 det skal velges delegater til:

Årsmøtet er studentmedlemmenes øverste organ, det avholdes i år 18.-21. juni. Stiller du til valg som fylkesrepresentant eller skoledelegat MÅ du ha mulighet til å delta på dette møtet.

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds øverste organ og avholdes hvert 4. år. I år finner landsmøtet sted 9. - 13. november, stiller du til valg som landsmøtedelegat for studentene må du ha mulighet til å delta.

 

Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte din fylkesrepresentant eller studentleder Mia Andresen på mobil 452 29 369.