Sett av datoene nå!

Av Line Daastøl, 04.03.2015

Kompetent ledelse

NASJONAL LEDERKONFERANSE 2015 Endre Slett

Målgruppen er ledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren. Program og informasjon om påmelding vil bli lagt ut på www.nsf.no

Programkomiteen er i gang med forberedelsene og konferansen vil også i år være forankret i «NSFs politiske plattform for ledelse».

Komiteen ønsker å engasjere sykepleieledere fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og trenger hjelp fra dere; - har dere kjennskap til ledere/bidragsytere som kan være aktuelle å engasjere i lederkonferansen?  Tips oss!