Lønn: Hva er minstelønnen til en sykepleier (2012)?

Av NSF

Tabellene viser minstelønn/laveste mulige regulativlønn. Vær oppmerksom på at det kan være ulike virkningsdatoer i de ulike tariffområdene.

Tariffområdet KS - Minstelønnsatser fra 6.juni 2012

Tariffområdet Spekter - Minstelønnssatser fra 1.8.2012

Tariffområdet Oslo kommune - Grunnlønnssatser per 1.5.2012

Tariffområdet Virke Spesialisthelsetjenesten - Minstelønnssatser per 1.8.2012

Tariffområdet KA - Minstelønnssatser per 1.7.2012

Tariffområdet NHO Service Pleie og omsorgsoverenskomsten - minstelønnssatser per 1.5.2012.pdf

Lønnsstabellen pr 1.5.2012 for sykepleierstillinger i Oslo kommune finner du HER.

Oversikt over lønnsrammer for Oslo kommune finner du HER.