Innkalling til Generalforsamling i NSFs faggruppe for veiledere

Av Turid Neverdal Almvik, 27.03.2015

Velkommen til Generalforsamling 16. april 2015 kl. 16.30.

Sted: Hotell Clarion Royal Christiania, Oslo.

Se vedlagt: Sakliste, årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan.