Fylkesmøtet har valgt nytt fylkesstyre og landsmøtedelegasjon

Av Morten Falkenberg, 27.03.2015

NSF Vestfold arrangerte torsdag 26. mars 2015 sitt fylkesmøte i Tønsberg.

Der ble det valgt nytt fylkesstyre for de neste fire år, samt de 7 delegatene som skal representere Vestfold på NSFs landsmøte i november.

Sammensetningen av det nye fylkesstyret:

 • Fylkesleder: Lisbeth Rudlang
 • Nestleder: Thina Alice Andersen-Lund
 • Styremedlem: Randi Askjer
 • Styremedlem: Tone Woll Buer
 • Styremedlem: Kari Merete Saltvik
 • Styremedlem: Harald Heggernes
 • Styremedlem: Kristina Tørnvall
 • 1.varamedlem: Margareth Horn
 • 2.varamedlem: Siri Unn Ekblad Hvaal
 • 3.varamedlem: Cecilie Hofstad Opheim
 • 4.varamedlem: Øystein Matti Olsen
 • 5.varamedlem: Gine Schaathun

Fra tidligere sitter også studentrepresentant Cecilie Øren og faggrupperepresentant Haakon Hovde i fylkesstyret. De velges i egne valg, og ikke på fylkesmøtet.

Mer kontaktinformasjon til disse finner du her:

NSF Vestfold Fylkesstyre 2015-2019

LANDSMØTEDELEGASJONEN fra Vestfold består av:

 • Randi Askjer
 • Tone Woll Buer
 • Kari Merete Saltvik
 • Thina Alice Andersen-Lund
 • Kristina Tørnvall
 • Andreas Forwald
 • Camilla Søvik Botne

Det ble også valgt fem varadelegater til landsmøtet, hvorav 1. vara deltar på alle forberedelser og selve landsmøtet:

 1. Margareth Horn
 2. Lise Nordahl
 3. Siri Unn Ekblad Hvaal
 4. Mona Klausen
 5. Anne Høegh Sørum

Fylkesleder Lisbeth Rudlang deltar også på landsmøtet.

Mer kontaktinformasjon til LM-delegasjonen finner du her:

NSF Vestfold LM-delegasjon 2015