Fagdag i smittevern 16. april 2015 - foredrag

Av Arnold Måsøval-Jensen, 17.04.2015

Styret i faggruppen vil takke alle som bidrog til fagdagen 16. april. Foredragene fra fagdagen er nå tilgjengelig i pdf. Se vedlegg.

Foredrag

1 Etiske/ulike aspekt med isolering

2 Isolering av MRSA på sykehjem – er det nødvendig?

3 ESBL, ny veileder

4 Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av  pasienter mellom institusjoner

5 Forebygging av stikkskader og ny forskrift

6 Nye måter å desinfisere på