Trainee-ordning for intensivsykepleie

Av Sigbjørn Flatland, 22.04.2015

I Tromsø og ved Oslo universitetssykehus har det blitt startet opp en ordning med sykepleiere uten videreutdanning som trainee på intensivavdelinger. Sykepleien hadde i sitt siste nummer en sak om dette, og leder NSFLIS har uttalt seg om saken. 

Trainee på OUS: Smaker på intensivsykepleie

Les kommentaren til NSFLIS leder om ordningen:

Trainee-ordningen - Ingen varig løsning