Medlemskontakten nr. 2 2009

Av NSF
Dette nummer er en rikholdig utgave men er noe forsinket på grunn av store datatekniske endringer i forbundet.
God Sommer !