Medlemskontakten nr. 2 2009

Av NSF

Dette nummer er en rikholdig utgave men er noe forsinket på grunn av store datatekniske endringer i forbundet.

God Sommer !