Presentasjoner fra Landskonferansen 2015

Av Turid Neverdal Almvik, 24.04.2015

Se vedlagt presentasjonene fra foreleserne fra Landskonferansen i veiledning 2015: Når kompetanse trues..