NSF på tur for folkehelse

Av Nina Marie Duckert, 26.10.2015

1.-5.juni 2015 blir det NSF-aktiviteter i hele fylket vårt. Tema er Folkehelse, og fokus er sykling og friluftsliv. 

Klikk på overskriften og les Prosjektrapporten ligger som vedlegg

 

Folkehelsearbeid er prioritert

Allerede i formålsparagrafene og prinsipprogrammet sier NSF at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet har prioritet og at NSF skal arbeide for å fremme dette. Vi i prosjektet ønsket å gi dette arbeidet en praktisk og synlig vinkling lokalt.

Mål med prosjektet

  1. Synligjøre NSF
  2. Synliggjøre lokale tillitsvalgte og skape samhold hos medlemmer og tillitsvalgte
  3. Synligjøre NSF’s fagpolitikk, spesielt NSF’s politiske plattform for folkehelse.
  4. Synligjøre sykepleierens mange roller i folkehelsearbeidet

Hvem er vi?

Vi er en liten gjeng aktive NSF medlemmer og tillitsvalgte. Det hele begynte med en diskusjon på vei til en Hovettillitsvalgt konferanse. De som startet det hele var Trine Sørensen, HTV i Arendal Kommune og Anna Elisabeth Pedersen, daværende HTV i Tvedestrand kommune, nå nestleder i fylkesstyret. Etter hvert ble Nina Marie Duckert med, HTV i Grimstad kommune. Vi har også hatt fylkeskontoret i Aust-Agder med på veien som god hjelp. Andre interesserte har også meldt seg i forhold til lokale arrangementer.

 

Vil du være med?

Last ned prosjektbeskrivelsen og flyer her på siden for mer informasjon. Prosjektgruppa Trine, Anna Elisabeth og Nina kan også kontaktes. Telefon nr finnes i flyeren.

Vi har også en facebookgruppe = Sykepleiere på tur for folkehelse 

 

Dette blir et morsomt prosjekt med mye aktiviteter og muligheter for å bli kjent med andre sykepleiere i fylket. Vi har fokus på at flest mulig skal kunne delta og selve sykkelturen er lagt opp til mosjonsnivå.  Bli med da vel!