Fagdagen 12. mai 2015 i Vest-Agder

Av Gerd Hjønnevåg, 12.05.2015

I anledning den Internasjonale Sykepleierdagen 12. mai 2015 arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag for medlemmer på Universitetet i Agder, Kristiansand.
Spes.sykepleier Eva D. Isaksen, Sørlandet Sykehus holdt et interessant foredrag om musikk som smertelindring. Torleif Lundquist hadde inspirerende timer om "Det du tenker - det du sier og - det du gjør". De 93 deltagerne som deltok var svært fornøyde med dagen.