Forelesningsnotatene fra årets kongress i Stavanger

Av Karianne Lehmann Grønsleth, 29.04.2015

Her er forelesningene fra årets kongress i Stavnager