Boktips

Av May Iren Bendiksen, 06.05.2015
Navn Tittel Årstall  Forlag

G. Romsland, B. Dahl, Å Slettebø 

 Sykepleie og rehabilitering

2015

Gyldendal Norsk Forlag

 H.Tuntland, N.E.Ness

Hverdagsrehabilitering

 2014

Gyldendal Akademisk

 S. Angel, L. Aadal

Rehabiliterende sygepleje 

 2014

Munksgaard forlag

T. Normann, J. T. Sandvin, H. Thommesen

Om rehabilitering

 2013

Kommuneforlaget

 H. Thommesen

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

 2010 

Gyldendal Norsk Forlag