Nettips

Av May Iren Bendiksen, 06.05.2015

Snakketøyet - digitalt verktøy for samtale med barn som pårørende

Aktivitet og mestring - læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi