NSFs ekspert-kampanje

Av NSF, 10.05.2015

Sykepleiere er eksperter, og nøkkelen til et bedre helsevesen i Norge. Det er NSFs budskap på Sykepleierdagen 12. mai 2015.

Sykepleiere redder liv og forebygger sykdom. Hver dag. Vår kunnskap sikrer mennesker verdighet i alle livets faser. På sykepleierdagen viser vi derfor bilder som formidler at sykepleiere har en sterk og unik kompetanse på det som betyr mest: Helsen til de vi har kjær.

Fire hovedmotiver er valgt ut – en intensivsykepleier, en jordmor, en sykepleier i hjemmesykepleien og en helsesøster. Alle bildene viser virkelige sykepleiere i reelle situasjoner. Tre av bildene er tatt av fotograf Monica Kvaale og ett av en privat fotograf.

Derfor er sykepleiere eksperter

NSF ønsker gjennom kampanjen å markere at sykepleiere er eksperter og kunnskapsarbeidere. Sykepleiernes kunnskap sikrer mennesker verdighet i alle livets faser. Sykepleierne har kunnskap som gjør dem til eksperter på pasientenes behov. De er kunnskapsarbeidere som sikrer et bedre helsevesen, mer fornøyde pasienter og bedre folkehelse. Oppgavene krever årvåkne blikk, kompetente vurderinger og målrettede tiltak.

Sykepleiere besitter noe av den viktigste kunnskapen i verden – nemlig hvordan man pleier, bevarer og redder liv. Denne kompetansen gir færre innleggelser i sykehus, mindre sykdom og mindre feilmedisinering. Nok sykepleiere med riktig kompetanse er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bra for den enkelte virksomhet og godt for befolkningens helse. Høyt kunnskapsnivå, bred erfaring og faglig omsorg utgjør en enestående kompetanse. Den er det verdt å satse på. Den er det verdt å betale for.

NSF og norske sykepleiere jobber for et bedre helsevesen, og kjenner utfordringene dagens og morgensdagens helsevesen skal løse. Utfordringen fremover blir å skaffe nok sykepleiere. Sykepleiermangel vil gi dårligere pasientbehandling.

 

Slik sprer vi budskapet

Bildene til ekspert-kampanjen vil bli annonsert i en rekke norske aviser på Sykepleierdagen 12. mai. Det er laget flyers som deles ut på ulike NSF-arrangementer rundt om i landet, og budskapet vil bli spredd gjennom sosiale medier som Facebook og Instagram.

Her er bildene som vil bli delt på sosiale medier: