Gratulerer med sykepleierdagen 12. mai!

Av NSF, 11.05.2015

Se gratulasjonene som er kommet til norske sykepleiere i forbindelse med Sykepleierdagen 12. mai 2015.

Her har vi samlet noen hilsninger som er kommet i forbindelse med Sykepleierdagen 2015. Vil du lese flere? Gå til vår Facebook-side, Twitter eller Instagram. På Twitter har mange brukt #sykepleierdagen, i tillegg til #ekspert og #stoltsykepleier. Les om NSFs ekspert-kampanje.

Statsminister Erna Solberg:

Kjære alle sykepleiere, gratulerer med dagen!

Arbeidet dere gjør er viktig. Dere er der for pasientene og deres pårørende når sykdom gjør livet litt tyngre å bære, og dere er der for kolleger og andre som måtte trenge dere kompetanse og kloke råd.

Dere jobber i alle deler av helse- og omsorgtjenesten og med mennesker i alle aldre - fra før de blir født til de går ut av livet. Dette arbeidet og den kompetansen dere har, vil bli enda viktigere i årene fremover, blant annet fordi det blir flere eldre og flere som trenger helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen har nettopp lagt frem en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste. Der foreslår vi mange tiltak som vil ha stor betydning for fremtidens sykepleiere. Vi foreslår tiltak som vil videreutvikle deres kompetanse, gjøre dere til gode ledere og til viktige deltakere i flerfaglige team. Sammen med dere vil denne regjeringen utgjøre en forskjell. Sammen skal vi skape pasientens helsetjeneste. Jeg gleder meg til å utvikle tjenesten sammen med dere fremover. Gratulerer med dagen!

Vennlig hilsen Erna Solberg

  

Venstre-leder Trine Skei Grande:

Kjære deg. Jeg vil gjerne takke deg for den innsatsen du gjør for folks helse og velvære. Norsk helsevesen er avhengig av jobben du gjør. Verden trenger flere varme hender som dine.

Hilsen Trine Skei Grande

 

 

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum:

Jeg vil gjerne bringe mine beste gratulasjoner til alle sykepleiere på denne dag. Arbeidet alle dere sykepleiere gjør er utrolig viktig. Dere utgjør en forskjell for folk i hverdagen, ved arbeidet som for eksempel gjøres ved sykehjemmene. Noen av dere er med på å gjøre en forskjell for folk når krisen virkelig er der, som ved innsatsen i de Ebola-rammede landene. Dere sykepleiere er ikke bare viktige i folks liv nå, men dere har en helt spesiell plass i historien. Et godt bilde på det er Florence Nightingale med sin innsats under Krimkrigen. Den arven tar dere med dere videre hver eneste dag. I et samfunn mange mener blir stadig kaldere, er deres varme hender desto viktigere.

Hilsen Trygve Slagsvold Vedum

 

 

KrF-leder Knut Arild Hareide:

Landets sykepleiere fortjener en stor takk for den innsatsen som legges ned hver dag på sykehus, i sykehjem og i øvrige deler av helsetjenesten.  Dere gjør en veldig viktig jobb, både i forebyggende arbeid og i behandling. Mennesker som rammes av sykdom og  som opplever å være på sitt svakeste blir møtt med omsorg, kompetanse og tilstedeværelse takket være dere.

Gratulerer så mye med dagen!

Hilsen Knut Arild Hareide

 

 
Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre:

Kjære sykepleier, takk for det du betyr for alle oss!
Takk for den innsatsen dere sykepleiere gjør for de som trenger det. Fra vugge til grav, uavhengig av livssituasjon, bosted og sosial og økonomisk status. Dere bidrar til et rettferdig og trygt samfunn med faglig styrke, klokskap og engasjement.
Sykepleiere holder andre menneskers liv i hendene. På akuttmottaket og i ambulansen, i sykehjemmet og på helsestasjonen, ved livets begynnelse og ved livets slutt.
Den internasjonale sykepleierdagen markerer en profesjon som har løftet helsa til folk over hele verden. Hver dag sørger sykepleiere for vi kan føle oss trygge hvis ulykken inntrer, de hjelper ungdom med rus og psykiske problemer, de lindrer og pleier personer i livets sluttfase og stiller opp i internasjonale katastrofer og konfliktområder. Sykepleierne lykkes fordi de har et kall og kjærlighet - kombinert med kunnskap og kompetanse. 
Min første oppgave som ny helseminister i 2012 var å møte og tale til mange hundre feststemte sykepleiere på samling i Oslo Spektrum. Jeg kunne ikke fått en bedre og mer lærerik start. Sykepleierne ga meg klare råd som jeg har lyttet til. Vi trenger økt satsing på kompetanse og utstyr i helsesektoren. Arbeidstakernes rettigheter må hegnes om, og vi må styrke vårt internasjonale humanitære engasjement. Vi må satse både på sykehus og kommunene  - og vi må jobbe for et samfunn som bidrar til at alle skal med.
Jeg vil på vegne av Arbeiderpartiet sende en varm hilsen til alle landets sykepleiere, og en stor takk fra alle oss som stoler på at dere er der når behovet oppstår.
Gratulerer med dagen!

Hilsen Jonas Gahr Støre

 

Unio-leder Anders Folkestad: 

Kjære sjukepleiarar!

Unio ser med uro på det veksande økonomiske gapet i verda. Det er ein fare for at dette også fører til aukande helserisiko og eit større helsegap. Vi har globale utfordringar knytt til sjukdomar, epidemiar – og ikkje minst til mangel på vatn og mat.
Kunnskapen til sjukepleiarane trengst verda over, og sjukepleiarane treng ressursar til å utøva faget sitt. Både nasjonalt og internasjonalt.
Den internasjonalen sjukepleiardagen er ei viktig påminning om kor avgjerande innsatsen til sjukepleiarane og deira kunnskap er, heime og ute.

Gratulerer med dagen!

Anders Folkestad

 

 
Spekter-direktør Anne-Kari Bratten:

Gratulerer med dagen til alle landets sykepleiere og takk for deres daglige bidrag til å utvikle helsetjenester i verdensklasse!

Hilsen Anne-Kari Bratten

 

Lisbeth Normann, statssekretær og tidligere NSF-leder:

Torsdag la Regjeringen frem Primærhelsemeldingen. I den har sykepleierne en naturlig og fremtredende ekspertposisjon. Saker som NSF har vært opptatt av over år er omtalt/innfridd i meldingen: Satsing på profesjonelt lederskap og målrettet lederutdanning, primærhelse- og oppfølgingsteam, roller, ansvar og ressurser til klinisk avansert kompetanse (nurse practitioner), revisjon av profesjonsnøytralt lovverk, for å nevne noe.... Nå gjelder det å gripe mulighetene og bidra med verdifull og nødvendig faglig kompetanse og ta rollen som pådrivere for  en primærhelsetjeneste for fremtiden.

Lykke til, og gratulerer med 12 mai!