Ønsker du opplæring?

Av NSF

Les brukerveiledningene før du tar i bruk systemet. Ta kontakt med din fylkesleder eller hovedtillitsvalgt om du ønsker opplæring i systemet. NSF setter opp kurs i bruk av systemet gjennom videokonferanse med fylkene om det er behov for det. Om dette blir krevende å gjennomføre kan det også bli aktuelt at noen fra økonomienheten kommer til fylkeskontoret for å gjennomføre opplæring.