Mann kan bli sykepleier - en kampanje for å øke andelen menn i sykepleien

Av Silje Linnerud, 13.05.2015

Vil du også ha flere mannlige sykepleiere i helsevesenet? Lik og del denne facebook-siden. Les her hvorfor NSF Student mener det er viktig å satse på økt rekruttering av menn.

I dag er omlag 10 % av sykepleierne i Norge menn. Det utgjør omtrent 10 000 mannlige sykepleiere, men kjønnsbalansen er langt fra jevn.

Jevn kjønnsbalanse øker trivsel og effektivitet på arbeidsplassen - dette er alle parter tjent med, både sykepleiere, annet helsepersonell og viktigst av alt; pasienten.

Mange menn søker til opptak til sykepleierutdanningen, men mange menn som søker blir utkonkurrert av den massive andelen av kvinner som søker.

Holdningene og mytene om at at sykepleieryrket er et kvinneyrke og at menn som er sykepleiere er "en annen type mann", stemmer ikke. Det finnes tross alt rundt 10 000 mannlige sykepleiere allerede, men mange har nok en egen oppfatning om hva en sykepleier gjør, uten at man virkelig har innsikt i dette. NSF Student vil vise hva en sykepleier faktisk gjør og hvilket hav av muligheter en sykepleier har ift. karrieremessige veier, geografisk plassering og videreutdanning.

Derfor har NSF Student startet en kampanje som heter "Mann kan bli sykepleier", på sosiale medier. Link til facebooksiden til høyre på siden. Bruk emneknaggene #mannkanblisykepleier og #nsfstudent. Lik og del siden hvis du også vil ha flere mannlige sykepleiere!


NSF Students politikk er vedtatt av NSF Students årsmøte, som består av sykepleierstudenter fra hele landet som er medlem av NSF. 90 % av alle sykepleierstudenter er medlem av NSF, og dermed er politikken som vedtas på årsmøtet representativ for landets sykepleierstudenter. NSF Student ønsker å innføre 2 kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanning. Det er blitt estimert at det hadde blitt over 100 mannlige sykepleierstdenter ekstra hvis menn hadde fått 2 tilleggspoeng.

Og nå tenker du kanskje at kjønnspoeng er feil vei å gå, og at det er kjønnsdiskriminering?
Da vil du nå bli opplyst om at kvinner får kjønnspoeng i over 100 studier, mens menn får kjønnspoeng kun i 2 studier. Derfor synes ikke dette å være et argument for å ikke innføre kjønnspoeng. Det er heller ikke slik at 2 poeng (0,2 i karaktergjennomsnittet) skiller en fra å være smart og dum - men resultatet vil på sikt gi mange flere mannlige sykepleiere - noe Norge trenger sårt. Vinn-vinn-situasjon! Kjønnsbalanse etterstrebes i arbeidslivet generelt - og sykepleierne burde hvertfall ikke ekskluderes dette!

Om 10 år er det antatt at Norge vil mangle omlag 30 000 sykepleiere. Da er vi nødt til å rekruttere fra begge kjønn. En sykepleiermasse som gjenspeiler befolkningen vil også komme pasientene til gode. Realiteten er i dag at mange sykepleiere løper i gangene fra pasient til pasient med høyt tidspress - dette er en kjent årsak til at feil oppstår, og pasientsikkeheten trues. Vi trenger flere sykepleiere.

Det vil ikke bli færre pasienter, tvert i mot. Vil du ha et godt helsevesen i fremtiden med sykepleiere som har tid til deg som pasient og som ikke feilmedisinerer deg? Da er du enig i at noe må gjøres. Og NSF Student mener at ett steg i riktig retning er å rekruttere flere menn.

Bli med og spre budskapet: Norge trenger flere mannlige sykepleiere!