Sykepleierprisen 2014 til Hege Kveim

Av Halvard Dalen, 13.05.2015

På feiringen av Sykepleierdagen 12.mai ble Sykepleierprisen 2014 tildelt Hege Kveim.

Vi gratulerer en svært dyktig og profilert sykepleier!

Prisen ble tildelt vinneren av vår nye fylkesleder Anne Hansen Vartdal.

Her er juryens begrunnelse:

Prisen tildeles hvert år til en sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle og profilere sykepleiefaget på en god måte.

Sykepleierprisen for 2014 går til en kandidat som på alle måter fyller de kriterier som er satt som standard.

Hege har profilert sykepleiefaget på en fremragende måte gjennom sitt arbeid som spesialsykepleier og fagutviklingssykepleier.

Hun viser iver, engasjement og entusiasme for faget gjennom å være pådriver og tilrettelegger for fagutvikling.

Hege fremstår som er god rollemodell når det gjelder kunnskap, holdninger og handlinger.

Hun har fokus på optimal kvalitet og utvikling i sykepleierfaget og har fokus på faglige og etiske utfordringer.