The Second Nordic Conference in Nursing Research

Velkommen til en inspirerende og lærerik konferanse i Stockholm 15.-17. juni 2016.

"The Second Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the Future" blir arrangert i Stockholm 15.-17. juni 2016. Hovedtalere er Margerete Sandelowski, Jo Rycroft-Malone, Louise Lockock og Marit Kirkevold. Dette blir en inspirerende konferanse med et høyt nivå på foredragsholdere og deltakere. 

Prekonferanse 15. juni med Margerete Sandelowski & Sharron Doherty, Gunilla Borglin, Ida Torunn Bjørk, Magnus Sandberg & Ami Hommel. 

Innsending av abstrakt fra 1. juni 2015. Les mer på konferansens egen nettside.