Hovedtillitsvalgte i kommunene i Troms

Av Linda Bakkevoll, 10.01.2020

Her er oversikt over kommunene og hvem som er hovedtillitsvalgt (HTV).

 

Kontaktinformasjon (e-postadresse) ligger som lenke i navnet.

 
Kommune          Nr              Navn                                                           
Balsfjord 1933       Kristina Schneider 
Bardu 1922  Hege Fosslund
Dyrøy 1926  Mirela Olivia Zarnescu
Gratangen 1919  Anne-Helene Pedersen
Harstad 1901  Siv-Tone Furu
Ibestad 1917

 

Karlsøy  1936  Anneli C. Pettersen
Kvæfjord 1911  Connie Beate Straum-Jakobsen
Kvænangen  1943  Anna Madeleine Strand
Kåfjord  1940  Anna-Iren Berg Løvli
Lavangen  1920  Tove Nordheim
Lyngen  1938  Lene Karlsen
Målselv  1924  Lisbeth Larsen
Nordreisa  1942  Marianne Grønlund
Salangen  1923  
Senja    Torhild Isaksen
Skjervøy  1941  Eldbjørg Nyvoll
Storfjord  1939  Nina Seppola
Sørreisa  1925  Marte Schmitz
Tjeldsund 19131  Stine Johnsen
Tromsø  1902  Daniel Brox
Troms Fylkeskommune 1977  Ingunn Karlsen