Hovedtillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Av NSF, 15.02.2019

Her er oversikt over hovedtillitsvalgte (HTV) og foretakstillitsvalgt (FTV) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon (e-postadresse) ligger som lenke i navnene.

Sykehus Nr Navn
Foretakstillitsvalgt                 1970    Mai-Britt Martinsen
UNN Tromsø 1970 Monica Fyhn Sørensen
UNN Harstad 1973 Geir Magne Johnsen
UNN Narvik 1972 Vibeke Haukland
UNN Svalbard 1971 Guri Opheim