Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i statlig område

Av Linda Bakkevoll, 11.02.2019

Her er oversikt over hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i statlige tariffområder.

Kontaktinformasjon (e-postadresse) ligger som lenke i navnene.

 

 

UiT Norges arktiske universitet:

Campus Nr Navn
Tromsø 1974             Kirsti Henriksen
Harstad 1975  
     
HTV, Hammerfest     

 

 

Forsvaret:

Verv                      Nr                 Navn
HTV 1978