Referat fra FSR seminar 2015

Av May-Britt Stenbro, 07.06.2015

Norartritt, Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, ved Bjørg Tilde Svanes Fevang og Tove Hatletveit