Stor sykepleiermangel i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 30.06.2015
  • 1 av 4 sykepleiervakter i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 3 av 10 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 1/3 av de ledige sykepleiervaktene erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Det er resultatet av en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort i Østfolds kommuner i vår. Ledere og tillitsvalgte har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Den viser at det mangler drøyt 300 sykepleierårsverk. Det er mer enn det dobbelte av antall sykepleiere Høgskolen i Østfold (HiØ) utdanner årlig. I år ble det utdannet 140 sykepleiere ved HiØ.

Kartleggingen viser at østfoldkommunene har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten. Det er situasjonen før sommerferieavviklingen har begynt. 

 

Rolige uker

Kartleggingen ble gjennomført i uke 10 og 11 (2.-15. mars 2015). Disse to ukene var uten ferieavvikling og helligdager. Tillitsvalgte og ledere har summert hvor mange sykepleiervakter turnusen var satt opp med i denne perioden, hvor mange av vaktene som var ledige og hvor mange som ble erstattet med sykepleier, ansatte med lavere kompetanse eller ufaglærte. I tillegg ble det kartlagt hvor mange ledige sykepleiervakter som ikke ble erstattet. 

 

Ufaglærte jobber i sykepleiervakter

NSF har fått svar fra 13 av fylkets 18 kommuner. Både fylkets største og minste kommune er med i kartleggingen.   

I de virksomhetene som deltok i kartleggingen, var det planlagt totalt 5.954 sykepleiervakter disse to ukene. 1.405 (23.6 %) av disse var ledige, hovedsakelig på grunn av sykefravær eller ubesatt stilling. I 423 (30 %) vakter ble det satt inn sykepleier, mens 509 (36 %) vakter ble dekket med lavere kompetanse, som helsefagarbeider. 249 (17.7 %) vakter ble erstattet med ufaglærte og 224 (16 %) vakter ble ikke erstattet.

 

 Her følger en oversikt over resultatet i kommunene:

Aremark                             14.9 % av sykepleiervaktene ubesatt

Askim                                     6.6 % av sykepleiervaktene ubesatt

Fredrikstad                        22.9 % av sykepleiervaktene ubesatt

Halden                                 28.6 % av sykepleiervaktene ubesatt

Marker                                14.5 % av sykepleiervaktene ubesatt

Moss                                    22.9 % av sykepleiervaktene ubesatt

Rygge                                   29.3 % av sykepleiervaktene ubesatt

Rømskog                            11.5 % av sykepleiervaktene ubesatt

Sarpsborg                           26.7 % av sykepleiervaktene ubesatt

Skiptvet                              24.0 % av sykepleiervaktene ubesatt

Spydeberg                         15.0 % av sykepleiervaktene ubesatt

Trøgstad                             35.0 % av sykepleiervaktene ubesatt

Våler                                  33.0 % av sykepleiervaktene ubesatt

 

Mangelfull planlegging  

Samhandlingsreformen har gitt kommunene ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og pleie. Kommunenes planlegging av kompetanse og bemanning er ikke i tråd med samfunnsutviklingen. Planleggingen av rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell er ofte mangelfull eller fraværende. 

Som NSFs kartlegging viser, er det stor sykepleiermangel Østfolds pleie- og omsorgstjeneste. Det stemmer godt med tilbakemeldinger vi får fra sykepleiere, ledere og tillitsvalgte. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. I mange av virksomhetene er bemanningen i utgangspunktet på et minimum. Selv om det er godt kjent at pleie- og omsorgstjenesten har høyt sykefravær, planlegges det ikke for det. Nå nærmer vi oss årets sommerferieavvikling. Det betyr ytterligere press på disse helsetjenestene.

 NSF er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Likevel ser vi i liten grad at det settes inn tiltak for å styrke rekrutteringen for å sikre god fagdekning og god kapasitet. NSF har derfor sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Østfold. Helsetilsynets svar finner du vedlagt.

Vedlagt finner du også en presentasjon med mer informasjon om resultatet i flere av kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen.