Faggruppens styre i perioden 2017-2019

Av Trude Haugland, 30.11.2015

Faggruppens styre frem til GF i 2019

 

Ingrid Ruud Knutsen, nestleder  
(OsloMet)

Trude Haugland, leder
(VID vitenskapelige høyskole)

Heidi Jerpseth
(OsloMet)

Anne-Margrethe Støback
(UiT)

  Edel Jannecke Svendsen>
(UiO)

Ragnhild Nicolaisen
(UiT)

 

Vara:

Bente Hamnes
(Revmatismesykehuset)

Ann-Kristin Fjørtoft
(VID vitenskapelige høyskole)

Nominasjonskomité: