Send inn abstrakt til den årlige kardiologiske sykepleierkongressen!

Av Karen By, 20.09.2019

Frist for å sende inn abstrakt til den årlige kardiologiske sykepleierkongressen er 25. januar 2020 

Abstrakt sendes til Janne Nilsen

NSF-LKS har utarbeidet en mal for utforming av abstrakt. Den inneholder nyttig informasjon til dem som ønsker å presenter arbeidet sitt på den årlige landskongressen (se vedlegg).

Lenke til internasjonal standard for konferanseabstrakt (STOBE) (her). Generelle tips til utforming av konferanseabstrakt (her).