Studentstyret 2015-2016 er valgt

Av Morten Kristoffersen, 20.06.2015

NSF Students årsmøte har i dag gjennomført valg av nytt studentstyre.

Vi gratulerer alle gjenvalgte og nyvalgte med valget og ønsker lykke til med arbeidet.

VALGRESULTAT:

Leder                Mia Andresen, Høgskolen Diakonova
Nestleder          Stephanie Anita Bahl, Høgskolen i Bergen
Styremedlem    Rudi Walker, Universitetet i Stavanger
Styremedlem    Cathrine Villemo Svendsen, Høgskolen i Telemark
Styremedlem    Christian Strømnes, Høgskolen i Østfold
Styremedlem    Camilla Jenshus, Universitetet i Agder
Styremedlem    Elias Feragen, Høgskolen i Hedmark
1. vara             Mari Katrine Myrvang, Universitetet i Agder
2. vara             Edel Marie Mersland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
3. vara             Rune Larsen, Universitetet i Nordland