Nytt lønnsystem i kommunesektoren

Av Inger Stulen, 22.06.2015

Fra 1.mai 2015 er det innført ett nytt lønnssystem i kommunesektoren.

Lønnsendringene i kommunesektoren (KS) for 2015 ble forhandlet ferdig i 2014 med virkning fra mai 2015 og innebærer et generelt tillegg for alle som er innplassert i minstelønns-/garantilønnstabell.

For ledere ble det avtalt at det skulle tas særlig hensyn til dem i de lokale forhandlingene i 2014 siden de ikke fikk tillegg pr. mai 2015.

Det er innført et nytt lønnssystem i KS som blandt annet vil sikrer at man i større grad beholder lokale tillegg når man får ansiennitetsopprykk. I praksis gjøres dette ved at alle får et lønnstillegg ved opprykk til nytt ansiennitetstrinn. Det er også innført flere trinn, slik at man nå får tillegg etter oppnådd 2,4,6,8 og 10 års lønnsansiennitet (samt etter 16 år for stillinger i skoleverket).

NSF har utarbeidet en lønnskalkulator som kan benyttes for å regne ut hvilken lønn man skal ha. Mer informasjon og lenker til lønnskalkulatoren finner du ved å gå inn på NSFs hjemmeside via adressen under

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2544560/664090/Resultater-fra-tariffoppgjoret-2015

Har du spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjøret kan du kontakte din hovedtillitsvalgt eller med fylkeskontoret.