Sommerutgaven av Medlemskontakten 2015

Av Inger Stulen, 26.06.2015

Medlemskontakt nr. 1 er klar og sendes ut til alle medlemmer i Vestfold i disse dager, men du kan lese den her allerede nå!

MK_Vestfold_01_2015.pdf