Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Av NSF

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

KS (kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

Oslo kommune

 


For tall lenger tilbake i tid, se våre statistikkhefter.


Se også