Årets Sykepleier 2015 - Arild Nilsen

Av Gerd Hjønnevåg, 03.07.2015

På Sykepleierdagen 12. mai ble prisen til Årets Sykepleier delt ut til universitetslektor Arild Nilsen. Han har jobbet med sykepleierutdanning siden 1996 og er fagkonsulent ved Nasjonalsenteret for aldring og helse innen demensomsorg. Arild Nilsen er en sykepleier som over mange år har utviklet og profilert sykepleiefaget på en god måte, og han er en pådriver innen demensomsorgen.