HTV og fylkesstyret på konferanse i Bergen

Av Gerd Hjønnevåg, 03.07.2015

15.-17. juni var det nye fylkesstyret og hovedtillitsvalgte på konferanse i Bergen. Et lærerikt og viktig fora for å gjøre dem enda bedre tillitsvalgte for NSF.
Bildet er fra en omvisning på Lepramusèet, St. Jørgens Hospital.

Fra venstre: Siri Moi Mjaaland, Rut Hovd Olaisen, Hannah Dybesland, Kari Løvland, Anita Amble, Mailin Igland, Åse R. Poulsen, Kari Engedal, Arve Vesterfjell, Vibeke Prytz-Jensen, Mia Viblemo, Grete Sædberg, Turid H. Knudsen, Gerd Hjønnevåg, Marianne Wilhelmsen, Ragne Quinteros, Åse M. Bjørnestad og Maria Karlsen.