Forelesninger og samtaler med Denise Polit

Professor Denise Polit kommer til Oslo og holder en rekke forelesninger fra mandag 14. september til fredag 18. september 2015. Deltakelsen er gratis.

Professor Denise Polit er en velkjent statistiker, men er mest kjent som hovedforfatteren bak alle 9 utgavene av metodeboken som for mange har vært den viktigste kilden til kunnskap om metoder innen sykepleieforskning: "Nursing Research - Principles and Methods (senere - Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice)". Professor Polit skal holde en rekke ulike forelesninger i ulike arrangementer -  for forskere, doktor- og mastergradsstudenter, men også andre med interesse for sykepleieforskning. Det vil bli mulighet for personlig veiledning. Arrangementene finner sted ved HiOA, UiO og Høyskolen Diakonova - som har gått sammen med Norsk selskap for sykepleieforskning NSF for å invitere Denise Polit til Oslo. Dette er en unik mulighet til å møte en dyktig forsker og statistiker, men mest av alt, kanskje den enkeltforfatteren som har hatt størst betydning for norske sykepleieforskeres brede metodekunnskap. 

Se program og meld deg på via Høyskolen Diakonova.