Arendalsuka 12.- 18.august 2015 - NSF er på banen!

Av NSF

Arendalsuka er en viktig og stor happening! I år er det ventet ennå flere utstillere og besøkende enn noensinne.

NSF arrangerer og deltar på en del arrangement, og vi oppfordrer til deltakelse på følgende:

Torsdag 13. aug. kl. 08.30 - 10: Frokostmøte på Strand kafe:

Tema: Svarteperspill om pasientene

Torsdag 13.aug. kl 15.-17: "Åpent hus" på fylkeskontoret.

Forbundsledelsen være tilstede for å møte medlemmer.

 

Mandag 17.august kl. 11-13: NSF-stand (under UNIO)

*Konkurranse
*Meningsmåling
*Aktivere politikere

Mandag 17.august kl. 13-15:    Faggruppestand

Tirsdag 18.august kl 10-11.45: Debatt i Auditoriet SSA:

Kan politikere, ledere og ansatte samle seg om felles mål og verdier for helsetjenesten?

Forbundsleder Eli Gunhild By er i panelet.

OBS egen påmelding:

http://www.dagensmedisin.no/dm-arena/helsedebatten/

Tirsdag 18.august kl 11.15-12.45: Debatt i Thon Hotel:

Helsetilbudet til unge funksjonshemmede

Leder for landsgruppen av Helsesøstre NSF deltar i panelet

Tirsdag 18.august kl. 11-13: Faggruppestand

Tirsdag 18.august kl 13:00: Debatt: Helse i og for hver krone. Arendal kultur- og rådhus

Fredag 14.aug. kl 10.00 :     Overlevere rapport fra helsesøstrene

til Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ved Arendal Helsestasjon (Forbundsleder Eli Gunhild By og Landsgruppeleder for helsesøstrene Kristin Waldum-Grevbo

 

Forbundsleder Eli Gunhild By skal på bedriftsbesøk følgende steder:

Fredag 14.august kl 11.15 - 12.30:   Myratunet, Hverdagsrehabilitering

Fredag 14.august kl 12.45 - 14.00:   Myratunet, Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH)

Mandag 17.august kl. 09.30 - 11.00: Arendal helsestasjon 

(Med forbehold om små endringer) 

 

Les det detaljerte programmet for uka på www.arendalsuka.no/program-2015