Tildeling av prosjektmidler fra NSF

Av May Iren Bendiksen, 10.08.2015

Rehabiliteringssykepleiere ved Haraldsplass diakonale sykehus søkte via FSRH prosjektmidler fra NSF. De fikk tildelt midler og har satt følgende mål: "Sykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet er avklart og tydelig. Sykepleierne ved posten har kompetanse og verktøy til å fylle denne rollen." Målet skal nås via kursing, fagutvikling i arbeidsgrupper og utvikling av nye rutiner. FSRH gratulerer med tildelingen og ser frem til rapport som beskriver resultatet av arbeidet.

Ny utlysning kommer i 2016. Vi oppfordrer våre medlemmer til å søke.