Positivt med pakkeforløp for psykisk helse

Av Svein Roald Schømer-Olsen, 12.08.2015

NSF mener det er positivt av regjeringen å satse på pakkeforløp/standardiserte forløp, også innen psykisk helse. Det har vært vedvarende problemer med å kvalitetssikre et sammenhengende tilbud av god kvalitet for den enkelte pasient. 

Erfaringer fra Danmark viser flere fordeler enn ulemper.

Statsminister Erna Solberg påpeker at for mange med psykiske lidelser er ventetidene for lange og variasjonen i behandling for stor. Det er NSF enig i. Pakkeforløp/standardiserte forløp kan bidra til å sikre forutsigbarhet gjennom en god utredning, og god behandling.

NSF er fornøyd med at Regjeringen anerkjenner psykisk helsesvikt på linje med alvorlig somatisk sykdom (kreft). En systematisk tilnærming vil bidra til å sikre kvalitet i helsetjenesten overfor pasienter og pårørende som berøres av psykisk helsesvikt.

 

NSF er opptatt av at;

  1. Individuelle rettigheter og behov må ivaretas. Systemer som ivaretar individuelle rettigheter (IP, ansvarsgrupper, koordinatorer, pasientrettigheter, m.fl), erfaring fra Danmark viser at noen grupper faller utenfor, men har individuelle behov. De som faller utenfor må fanges opp, uavhengig av system.
  2. Det må tas hensyn til at noen grupper er vanskelig å diagnostisere, ønsker ikke å la seg diagnostisere, og enkelte utredninger er tidkrevende. I tillegg kan det være faglige uenighet om behandlingsforløpet.
  3. Pakkeforløp innen psykisk helse må gi fleksibilitet som sikrer individuelle tilnærminger, herunder brukerstyrte senger og god pasient medvirkning.

 

Innføring av pakkeforløp forutsetter;

- Tydelig ledelse og prioritering

- God faglig utøvelse og forløpskoordinering

- Gode systemer på logistikk og IT