Mindre tid til pasientene etter samhandlingsreformen

Av NSF, 13.08.2015

Det brukes for lite tid på hver enkelt pasient, og de som skrives ut fra sykehus, trenger ofte fortsatt sykehusbehandling. Det svarer norske sykepleiere i en stor undersøkelse om erfaringer med samhandlingsreformen.

Arbeidsbelastningen på de ansatte har økt, uten at det møtes med flere ressurser eller økt kompetanse. Tvert imot opplever et stort flertall at deres tjeneste har blitt pålagt krav om innsparinger og kutt i stillinger eller tilbud.  

Telemarksforskning har laget en rapport om samhandlingsreformen på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbundet, som offentliggjøres i dag.  Denne avslører et stort gap mellom de nye oppgavene helse- og omsorgstjenestene i kommunene har fått, og hvilke ressurser politikerne har satt av.

Mindre tid til den enkelte

I undersøkelsen svarer 75 prosent at de ofte opplever at pasientene som skrives ut fra sykehuset, fortsatt trenger sykehusbehandling. 72 prosent mener det brukes for liten tid på den enkelte pasient. Bare 37 prosent mener at pasientenes behov for sosial kontakt og fellesskap ivaretas godt nok.

- Flere og tyngre brukere skal ivaretas.. Resultatet er mindre tid til den enkelte pasient, lite rom til å tenke og iverksette forebyggende tiltak og til å gi et helhetlig tilbud, slik intensjonen med reformen var. Verdighetsgarantien eksisterer fortsatt bare på papiret alt for mange steder, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Stor kompetansemangel

- Det er fortsatt langt igjen til et helhetlig og koordinert pasienttilbud. Sykepleierne opplever at det ofte skrives ut pasienter som fortsatt trenger sykehusbehandling. Det er stor kompetansemangel i sykehjem og hjemmesykepleien. Sykepleierne peker på behovet for økt kompetanse innenfor mange områder for å møte den nye og mer komplekse virkeligheten etter samhandlingsreformen. Det er stor mangel på sykepleiere i mange kommuner.  Mange kommuner sliter også med å få nok søkere når de lyser ut sykepleierstillinger.  Dette må tas på alvor, og kommunepolitikerne må innse at det må gis lønns- og arbeidsvilkår som gjør det  mer  attraktivt for sykepleiere å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleien, sier By.

Her kan du lese hele rapporten om samhandlingsreformens konsekvenser