Viktige møter i Arendal

Av Tore Bollingmo, 13.08.2015

God kampstemning og enighet om å jobbe målrettet frem mot kommunevalget preget huset da fylkeskontoret i Aust-Agder inviterte til åpent hus sammen med forbundsledelsen

Det er viktig for forbundsledelsen i NSF å være på plass i Arendalsuka for å formidle og få gjennomslag for viktige saker på vegne av medlemmene. Det har blitt en sentral årlig møteplass hvor mediene, politikere og andre beslutningstakere er på plass for å diskutere politikk.

Men det er like viktig å snakke med medlemmene, og derfor inviterte fylkeskontoret i Aust-Agder, med fylkesleder Anne Hansen Vartdal i spissen, sammen med forbundsledelsen, medlemmene til åpent hus under Arendalsuka. Invitasjonen ble tatt godt imot og samlet fullt hus.

Tillitsvalgt Camilla Lien ble gjort stas på av fylkesleder Anne Hansen Vartdal for sin deltagelse i debatten med garvede politikere under Arendalsuka.

En som måtte tåle litt ekstra oppmerksomhet var sykepleier og tillitsvalgt Camilla Lien i Arendal kommune. - Vi trenger sykepleiere som tør å si fra til de ansvarlige når noe ikke er som det skal være. Camilla er et godt eksempel på at vi blir tatt på alvor, og vi må bruke de mulighetene enda oftere, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

Tidligere på dagen hadde Camilla Lien deltatt i debatt for en fullsatt Strand Cafe i Arendal for å diskutere konsekvensene av samhandlingsreformen. Der møtte hun blant andre flere garvede politikere og møteleder Trude Teige, men var en av de viktigste stemmene i debatten i kraft av at hun jobber i dette hver dag. Hun inviterte både lokalavisa og ordføreren for at de skulle få se hvilken hverdag hun møter ute som hjemmesykepleier i Arendal kommune.

Eli Gunhild By møtte en entusiastisk gjeng NSF-ere under åpent hus ved fylkeskontoret i Aust-Agder.

Både forbundsleder Eli Gunhild By, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og andre nestleder Karen Bjøro møtte på fylkeskontoret og fikk mange innspill fra medlemmer og tillitsvalgte om saker som de er opptatt av nå frem mot kommunevalget og videre utover. Det la ingen demper på stemningen at NSF samme morgen hadde satt nasjonal dagsorden med sin rapport om samhandlingsreformen, som var nyhetssak både på NRK Dagsnytt og i andre medier gjennom dagen.

Men en var enige om at nå gjaldt det å holde trykket oppe, både lokalt, regionalt og nasjonalt hvis en skal få videre gjennnomslag for de sakene som er viktige for NSF og sykepleierne.