Vil mangle 30.000 sykepleiere om 20 år

Av NSF, 19.08.2015

Dersom det ikke tas grep, vil det mangle 30.000 sykepleiere i Norge om 20 år. Se NSFs nye informasjonsfilm om temaet.