Arbeidstid

Av NSF

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleiere

Kommunesektoren

Helseforetakene

 

Mertid og overtid i kommunesektoren (PDF)