Vil spre kunnskap om sykepleiernes kompetanse

Av NSF, 20.08.2015

Infografikken «Hva skjer hvis det blir færre sykepleiere?» er del av NSFs langsiktige arbeid for å få gjennomslag for lønn under videreutdannelse, og høyere lønn for kompetanse.

Filmen, som er på halvannet minutt, tydeliggjør behovet for godt skolerte sykepleiere i Norge. Det mangler i dag 1000 helsesøstre på norske skoler, og om 20 år ligger vi an til å mangle 30.000 sykepleiere, dersom det ikke tas grep.

NSF har som mål å jobbe for blant annet:

  • Høyere lønn for kompetanse
  • Full lønn under videreutdanning
  • Overordnet plan for spesialutdanning

Her kan du se NSFs infografikk:

Høy anseelse

For å få gjennomslag for kravet høyere lønn for kompetanse, jobber NSF langsiktig for å synliggjøre hva sykepleiernes kompetanse faktisk består i. Ulike tiltak skal bidra til dette. I forbindelse med sykepleierdagen 12. mai lanserte vi Ekspert-kampanjen. I går lanserte vi infografikken som illustrerer viktige tall på en lettfattelig måte.

- Undersøkelser viser at sykepleiere har høy anseelse i befolkningen generelt. Mange vet imidlertid ikke nok om hva sykepleierkompetansen innebærer, og tenker mest på omsorgsbiten av yrket. Vi ønsker derfor å kommunisere kompetansen tydeligere, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF mener at høyere verdsetting av sykepleiere vil føre til bedre rekruttering til yrket. Lønn under videreutdanning og en overordnet plan for spesialutdanning vil bidra til at Norge får den ekspertkompetansen vi trenger fremover. Mangel på sykepleiere får reelle konsekvenser for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Allerede i dag mangler det helsesøstre, jordmødre og intensivsykepleiere mange steder. Når dagens spesialsykepleiere etter hvert går av med pensjon, vil mangelen bli enda større.