Reiseregningssystemet er tilgjengelig for alle

Av Berit Digre Nord, 09.04.2019

Reiseregningssystemet er tilgjengelig for ansatte, organisasjonsvalgte, tillitsvalgte og medlemmer i styre i faggruppene sentralt og lokalt.

Ved digitalisering av reuseregningene gir dette besparelser administrativt og fører til en betydelig raskere håndtering av reiser og utlegg for alle som reiser på vegne av NSF.For å nå dette målet trenger vi at du  tar i bruk systemet selv og at du oppfordrer andre til å bruke løsningen.

Brukerveiledningen og informasjon ligger på: https://www.nsf.no/reise-og-utlegg/artikkelliste/1194622.  Økonomienheten bistår gjerne med opplæring dersom dere har egnede møtearenaer for større grupper av tillitsvalgte og dere ikke føler dere trygge på å ta introduksjonen selv. Vi stiller også gjerne opp via videokonferanse dersom dere har behov for en kort introduksjon til løsningen. Behov for bistand bes meldt inn til reiseregning@nsf.no.