Lederutviklingsprogram for sykepleiere

Av Sigrid Karin Tvedt, 25.08.2015

NSF har inngått et samarbeid med International Council of Nurses (ICN) om implementering av det anerkjente lederutviklingsprogrammet «Leadership for Change» (LFC) i Norge. Programmet har fokus på å styrke sykepleieres lederskap. Programmet strekker seg over et år, har 35 plasser og inngår i rekken av tilbud til NSFs ledermedlemmer.

LFC- programmets strategiske mål er blant annet å styrke sykepleiere til å: 

- være engasjerte ledere, med forståelse for politiske prosesser og påvirkning

- være effektive og dynamiske ledere

- styrke profesjonens bidrag til utvikling

- opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte

  neste generasjons sykepleieledere

 

LFC- programmet er gratis for NSF-medlemmer. Søknadsfrist: 1. oktober 2015

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2551659/539369/Tilbud-om--lederprogram-for-sykepleiere