Viktig med systematisk kompetansebygging

Av Sølvi Helene Sæther, 28.08.2015

 

Har Samhandlingsreformen ført til en endring til det beste for pasienten og samfunnet?

 

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2015/08/kommunene-svikter-pa-kompetanse