Innkalling til generalforsamling 2015

Av Karoline Skedsmo, 03.09.2015

Årets generalforsamling finner sted på faggruppens seminar den 16. oktober.

Se vedlagt innkalling til generalforsamlingen. Velkommen!