Oppstart av videreutdanning i øyesykepleie

Av Mona Benedicte Nordvik, 08.09.2015

Det første kullet på videreutdanning i øyesykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold hadde sin første samling 7-9.september 2015. Klassen har 10 elever fra ulike øyeavdelinger i landet.

https://www.hbv.no/aktuelt/vare-forste-oyesykepleier-studenter-article147477-6683.html