Innkalling til generalforsamling 2015

Av Karoline Skedsmo, 18.09.2015

Innkallingen til generalforsamlingen har vært tilgjengelig på hjemmesiden, men legges nå også ut under denne fanen.

Her ligger også styrets årsberetning for 2013-2015, samt handlingsplan for 2015 tilgjengelig.