Takk til Håkon Hovde

Av Inger Stulen, 18.09.2015

Hovde har sittet som faggruppene i Vestfolds representant i fylkesstyret fra 2014 til 2015.

På grunn av blandt annet masterstudie i intensivsykepleie, har han valgt å ikke stille til gjenvalg.

Fylkesstyret i Vestfold takker for godt samarbeid og gode bidrag på vegne av faggruppene og ønsker lykke til videre